FDS tại lễ khánh thành NEM Center ở Vietnam

[17/11/2018] FDS đã được mời đến dự lễ khánh thành của NEM Center tại Việt Nam. Đây là một cộng đồng của người dùng và cung cấp blockchain, là nhưng người đang cung cấp dịch vụ trên nền tàng NEM. Là một nhà cung cấp outsourcing phần mềm trên NEM dApp cho nhiều khách hàng, FDS tham gia không chỉ cộng đồng tại Việt Nam mà còn tham gia đóng góp vào thế giớ to lớn của những use cases blockchain trên  NEM

Sư Tử tiến vào tương lai

Bắt đầu từ mùa hè năm 2022, TSV 1860 München sẽ tiến sâu vào Thế giới ảo 3D và thiết lập thêm kỹ thuật số trong metaverse “Megafanworld” với sự hợp tác của Megafanstore Marketing Ltd. và FDS Soft Co.Ltd. Khi làm như vậy, Lions
Read More »

FDS Soft hợp tác với AEM Algorithm

AEMAlgorithm.io (Úc) một công ty lớn về công nghệ tài chính đám mây. Họ đi đầu trong lĩnh vực sử dụng đồ tiền số và Blockchain cho việc thanh toán dịch vụ và hệ thống kế toán của khách hàng của họ. Họ lựa chọn
Read More »