FDS tại lễ khánh thành NEM Center ở Vietnam

[17/11/2018] FDS đã được mời đến dự lễ khánh thành của NEM Center tại Việt Nam. Đây là một cộng đồng của người dùng và cung cấp blockchain, là nhưng người đang cung cấp dịch vụ trên nền tàng NEM. Là một nhà cung cấp outsourcing phần mềm trên NEM dApp cho nhiều khách hàng, FDS tham gia không chỉ cộng đồng tại Việt Nam mà còn tham gia đóng góp vào thế giớ to lớn của những use cases blockchain trên  NEM

“Chuyên Gia Nói”- CEO Tống Hoài Dân lên sóng

“Chuyên Gia Nói” – Chương trình đối thoại trực tiếp của siêu mẫu Võ Hoàng Yến với CEO Tống Hoài Dân, bật mí những bài học đắt giá của con đường khởi nghiệp lẫn bí quyết thành công trong kinh doanh. Tại đây, mọi vấn
Read More »