FDS tại lễ khánh thành NEM Center ở Vietnam

[17/11/2018] FDS đã được mời đến dự lễ khánh thành của NEM Center tại Việt Nam. Đây là một cộng đồng của người dùng và cung cấp blockchain, là nhưng người đang cung cấp dịch vụ trên nền tàng NEM. Là một nhà cung cấp outsourcing phần mềm trên NEM dApp cho nhiều khách hàng, FDS tham gia không chỉ cộng đồng tại Việt Nam mà còn tham gia đóng góp vào thế giớ to lớn của những use cases blockchain trên  NEM

Đưa công nghệ 4.0 vào doanh nghiệp

Ngày 1/11/2019 tại trường đại học kinh tế luật, ông Dân ( giám đốc công ty FDS Soft ) đã có bài thuyết trình về việc đưa công nghệ 4.0 vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Ở đây, ông đã giúp sinh viên
Read More »

TEAM BUILDING 2019-Nov 26

Sau những ngày tháng làm việc căng thẳng và sáng tạo, chúng tôi đã cùng nhau tổ chức một chuyến team building tại khu nghĩ mát Sealink(Phan thiết). Nhằm giải tỏa phần nào áp lực trong công việc và tạo sự gắn kết giữa các
Read More »