FDS SOFT mang AI và Blockchain đến với trường đại học khoa học tự nhiên.

Trong kế hoạch chiến lược hợp tác với các trường đại học trong và ngoài Việt Nam, FDSSoft đã được Đại học Khoa học HCM VNU mời làm người phát biểu chính cho bài thuyết trình về chủ đề AI và Blockchain. FDSSoft đã tập trung để mang lại nhận thức tốt nhất về những lợi thếhữu ích  công nghệ này cho cộng đồng  và học sinh bắt đầu học tập trong tương lai. Càng nhiều người nhận thức được mức độ hữu ích của các công nghệ này, thì càng có nhiều ứng dụng tuyệt vời có thể được triển khai cho các doanh nghiệp. Bước đầu tiên luôn là giáo dục công nghệ mới như AI và Blockchain (sử dụng cái gì và như thế nào).  

Sư Tử tiến vào tương lai

Bắt đầu từ mùa hè năm 2022, TSV 1860 München sẽ tiến sâu vào Thế giới ảo 3D và thiết lập thêm kỹ thuật số trong metaverse “Megafanworld” với sự hợp tác của Megafanstore Marketing Ltd. và FDS Soft Co.Ltd. Khi làm như vậy, Lions
Read More »

FDS Soft hợp tác với AEM Algorithm

AEMAlgorithm.io (Úc) một công ty lớn về công nghệ tài chính đám mây. Họ đi đầu trong lĩnh vực sử dụng đồ tiền số và Blockchain cho việc thanh toán dịch vụ và hệ thống kế toán của khách hàng của họ. Họ lựa chọn
Read More »