FDS SOFT mang AI và Blockchain đến với trường đại học khoa học tự nhiên.

Trong kế hoạch chiến lược hợp tác với các trường đại học trong và ngoài Việt Nam, FDSSoft đã được Đại học Khoa học HCM VNU mời làm người phát biểu chính cho bài thuyết trình về chủ đề AI và Blockchain. FDSSoft đã tập trung để mang lại nhận thức tốt nhất về những lợi thếhữu ích  công nghệ này cho cộng đồng  và học sinh bắt đầu học tập trong tương lai. Càng nhiều người nhận thức được mức độ hữu ích của các công nghệ này, thì càng có nhiều ứng dụng tuyệt vời có thể được triển khai cho các doanh nghiệp. Bước đầu tiên luôn là giáo dục công nghệ mới như AI và Blockchain (sử dụng cái gì và như thế nào).  

“Chuyên Gia Nói”- CEO Tống Hoài Dân lên sóng

“Chuyên Gia Nói” – Chương trình đối thoại trực tiếp của siêu mẫu Võ Hoàng Yến với CEO Tống Hoài Dân, bật mí những bài học đắt giá của con đường khởi nghiệp lẫn bí quyết thành công trong kinh doanh. Tại đây, mọi vấn
Read More »