Moving office

Đã đến lúc phải tìm kiếm một địa điểm mới cho một đội ngũ lớn hơn. 1 tháng 3 ,chúng tôi quyết định thuê 120m2 để chuyển tất cả các nhóm đến đây. Vẫn giữ lại 3 màu chủ đạo xanh dương đỏ và vàng. Bên dưới là một số hình ảnh: