Sản Phẩm của FDS Soft.

Bạn có biết AI hữu ích như thế nào đối với cuộc sống của chúng ta? Nó sẽ giúp chăm sóc giấy tờ cho mọi người, sau đó mọi người có nhiều thời gian hơn để tập trung vào cuộc sống của chính mình. Dưới đây là bản demo về cách bạn có thể đăng ký, kiểm tra mà không cần thẻ người tham dự, dấu vân tay hoặc bất cứ kiểm tra bảo mật nào. Chỉ cần đến sự kiện, tiệc tùng, văn phòng với bàn tay của bạn

Xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1RhaxdrRoC565eLYsVMb0CzMDAWWXSBh8/view?usp=sharing